Vonyítás

1. fejezet
Első fejezet
Amikor feljön a telihold…


Miután feltette az utolsó két üveg fájdalomcsillapítót a polcra, elfordult a bútortól és az asztalnál ülő ősz hajú férfira nézett, aki lelkesen írt valamit egy darab papírra.
- Mazhar úr, befejeztem – szólt hangosan, mert jól tudta, hogy munkáltatója, idős kora miatt rosszul hall.
A férfi felemelte a fejét, és drótkeretes szemüvege mögül ránézett. Párszor pislogott, majd ránézett a polcokra, melyek tele voltak szépen sorba tett gyógyszerekkel, a különböző betegségek szerint.
- Igen – mormolta az öreg, ujjaival ősz bajuszát simogatva. – Akkor azt hiszem, mára ennyi volt, Demio. – Bólogatva, óvatosan felállt a kiszolgált kisszékről. – Gyere reggel, rendben? Duben asszony szeretné, ha küldenék neki valamit migrénre.
- Természetesen – bólintott a fiú, megigazítva kissé összekent, laza pamutingét. – Hány órára jöjjek?
- Azt hiszem, nyolcra jó lesz – válaszolt a férfi, majd a zsebébe nyúlva, előhúzott egy kis vászonerszényt, amiből kivett egy aranyérmét. – A mai napért.

Hulla volt. Reggeltől estig dolgozott az öreg Mazharánál és ezt nap, mint nap… Azért tény, hogy nem lehetett oka panaszra, mert jól fizetett a férfi.
Végigment az ilyen későn már kihalt sikátorban és bele se mert gondolni, hogy mi várja őt otthon. Összegörnyedt. Elege volt már ebből, nagyon jól tudta, hogy a legjobb az lenne, ha végre elköltözne, de úgy néz ki, hogy túl lágy volt a szíve.
Lágy szív, kemény fenék, ahogy Sentis, a szeretője szokta mondani. Elvigyorodott az orra alatt, ahogy eszébe jutott, mit tenne az apja, ha megtudná, hogy az ő fia „más”. Biztos még érdekesebb lenne a helyzet, mint most.
Fürgén szedte a lábát, még csak nem is nézett vissza. Nem szeretett ilyen későn hazamenni, amikor Scythe utcái szinte üresek voltak. Az élet a városban szinte azonnal megállt, amint a harang elütötte este a tíz órát, ami igazán különös volt egy ilyen nagy város esetében. Demio összerezzent, ha csak eszébe jutottak a városlakók, akik szerint minden, ami más, az egyben rossz is volt. Nem egyszer észrevette az emberek félelmét a változásoktól, hiszen a fiúnak nagyon hosszú haja volt, és ettől már a különcök kategóriájába sorolták. De nem volt elég a hosszú haj – vörös is volt. Tűzvörös… Pont ezért Demiónak meg kellett tanulnia, megvédeni magát, mert egy ilyen esti sétának csúnya következményei lehetnének.
Megszokta már a rosszalló tekinteteket, megtanulta, hogy ne is figyeljen oda rájuk, de elég lett volna besétálni egy rossz sikátorba ahhoz, hogy rögtön megismerkedjen a zaklatás egy másik fajtájával. Nagyot sóhajtva meggyorsította lépteit. Szeretett volna már otthon lenni, de még hátra volt vagy egy órányi gyaloglás. Nem volt arra pénze, hogy konflist béreljen, de nem is volt rá szükség, mert szívesebben gyalogolt, így spórolva a pénzével.
Hirtelen valaki elé ugrott a sikátorból. Felkiáltott volna, de a hangja egyszerűen bennakadt a torkában és csak arra volt képes, hogy hátraugorjon.
Meghallott egy dallamos nevetést és egy pillanat múlva már a támadó arcát is látta.
Az ijedtsége egy szempillantás alatt változott át dühvé.
- Az Istenre! Normális vagy? – mordult fel, majd a fiúhoz sétált, meglökte és kikerülve sétált tovább. – Nincs más dolgod ilyen késő este, csak utánam leskelődni?
A fiú újra felnevetett és utána sétált.
- Nem tudtam megállni, bocsáss meg – ismerte be, amire Demio csak dühösen meggyorsította a lépteit. – Ej, ne dühöngj már, Mókuska – mondta szeretetteljesen, szinte futva a másik után. Megragadta a csuklójánál fogva, hogy megállítsa.
- Sentis, majd összeesek, az öreg Mazhar megint kikészített, te pedig siettetni akarod a szívrohamom – nyögött fel, majd a szeretője felé fordult. Még most, ebben a sötétben is képes volt látni a másik hatalmas, barna szemeit.
- Szerettem volna találkozni veled. Már három napja nem jelentkeztél – válaszolta szemrehányóan, derekánál fogva magához ölelve, mire Demio idegesen nézett körbe, hogy biztos nincs ott senki más rajtuk kívül.
- Dolgoztam – magyarázta. Megragadta a szőke kezeit, eltolta a csípőjétől, majd behúzódott egy másik sikátorba, ahol elvileg senki sem láthatta őket. – Nem volt időm arra, hogy veled találkozzak – mormolta, karjaival átkarolva szeretője nyakát és ajkaikat egy gyors csókban egyesítve.
- Mondtam, hogy ne tartsd el őt – sóhajtott fel Sentis, a falnak lökve a fiút.
- Nem tehetem, ő az apám. – A szőke kezei hirtelen Demio inge alá bújtak.
- Túl lágy a szíved – suttogta az ajkaira, mohón csókolta, majd lassan áttért a nyakára.
- Tudom. – Szinte felnyögött, mikor megérezte a lágy ajkakat az érzékeny pontjain.
- A lágy szív pedig kemény feneket jelent – válaszolt a másik, egy pillanatra elszakítva ajkait a fiú meleg bőrétől és kezeit szeretője fenekére csúsztatta, hogy alaposan megszorongassa.
Demio felnevetett, ahogy meghallotta az ismerős mondatot.


Bizonytalanul kinyitotta az ajtót és belesett apja hálószobájába. Nagyot sóhajtott, mikor meglátta a teljesen részeg apját az ütött-kopott ágyon.
A férfi, fejét a párnába nyomva aludt, szánalmas látványt nyújtva, melyhez társult még az üvegekkel és piszkos ruhákkal túlzsúfolt padló látványa is. Ilyen pillanatokban eltűnődött azon, hogy miért nem hallgatott Sentisre? Sokkal jobbat érdemelne, minthogy az apjával törődjön, aki a nehezen megszerzett keresetét alkoholra költi.
Megcsóválta a fejét, majd átsétált a kis helyiségen az éjjeliszekrényhez, amelyen a petróleumlámpa állt. Eloltotta, elfordult és kiment, az ajtót hangos nyikorgással zárva be maga mögött.

Aludt. Valószínűleg álmodott is valamit, amikor hirtelen valamilyen hangoskodást hallott. Automatikusan kinyitotta a szemét és hallgatózott.
Igen, megint az apja… Hatalmas csattanással kinyílt a szobaajtó, mire Demio még jobban magára húzta a takarót. Ne, ne most, könyörgött magában. Fáradt volt és semmi hangulata se volt egy veszekedéshez az apjával. Csak szerette volna alaposan kialudni magát, főleg, hogy másnap újabb nehéz nap várja a munkahelyén.
- Mit csináltál a borral!? – ordított rá a küszöbön álló férfi.
- Mégis, mit csináltam volna vele? Megittad – morogta a takaró alól, reménykedve, hogy ez alkalommal az apja annyiban hagyja a dolgot. – Menj aludni és ne csinálj jelenetet az éjszaka kellős közepén!
- Kiöntötted, igaz? Valld be! – Gyors léptek hangjait hallotta a nyikorgó padlódeszkán, egy pillanattal később pedig a takarót, amit szorosan ölelt magához, lerángatta róla az apja. – Mit csináltál vele!? – A férfi megragadta a fiú vállait és alaposan megrázta, de Demio felült és kiszabadította magát apja fogásából. Nem hagyja magát!
- Azt mondtam, menj aludni! – kiáltotta, kiugorva az ágyból, hogy minden eshetőségre felkészülve, könnyebben meg tudja magát védeni.
- Te disznó! Te hívod magad a fiamnak!? Hol van?! – kiáltott fel szánalmasan, hirtelen elveszítve minden erejét. Megtántorodott, de sikerült állva maradnia.
- Már mondtam, hogy megittad. – A fiú vállat vont, majd megragadta az apja karját és kivezette a szobájából. Ma valahogy könnyebben ment a dolog, mint máskor. Talán ez alkalommal a szülője többet ivott az átlagosnál és már képtelen volt tovább veszekedni?
Bevitte az apját a saját hálójába, kíméletlenül az ágyra lökte, a férfi pedig szinte abban a pillanatban aludt is.
Demio mélyet sóhajtott, ahogy bezárta maga mögött az ajtót és a szobájába ment, azzal az elhatározással, hogy újra Morfeusz országába utazzon, de egyszerűen képtelen volt elaludni. Korábbi fáradtságát elvitte az ördög. Egyik oldalról a másikra forgolódott, hátha mégis sikerül még aludnia egy keveset, de az apjával való veszekedéstől felgyülemlett adrenalin megtette a magáét. Felült, magára vette sötét köpenyét, meztelen lábára pedig cipőt húzott.
Érezte, hogy egyszerűen muszáj járnia egyet… Hosszú, vörös haját egy fekete szalaggal megkötötte és már útra kész is volt.
Lesétált az emeletről és kiment a verandára. Mélyet lélegzett, magába szippantotta a hűs éjszakai levegőt. Önkéntelenül is elmosolyodott a fekete eget kémlelve, melyen a telihold uralkodott. Lement a három lépcsőfokon és közben a mellettük álló nem túl nagy házra nézett, ahol a kíváncsi szomszédai laktak.
A város szélén élt, ezért elég jelentős utat kellett a munkahelyéig megtenni. Pontosan egy óra volt az út. Szeretett volna venni egy házat a városközpontban, de az hatalmas összegbe kerülne.
Elindult az ösvényen, ami egyenesen az erdőbe vezetett, ez volt a legjobb hely, egy éjszakai sétához… Igazából az itt lakásnak is megvannak a maga előnyei… Csend volt, mintha vidéken lenne az ember. Messze a város nyüzsgésétől, csend és nyugalom volt. Még a szomszédaik is egész elviselhetőek voltak.
Elhagyta az első fát, szorosabban maga köré vonta a köpenyét, mert az éjszakák igazán hűvösek voltak. Azért arra odafigyelt, nehogy túl mélyen bemerészkedjen az erdőbe, mert nem akarta reggelig keresni a hazavezető utat.
Aztán hirtelen észrevett valami fehéret a fák között, de ilyen messziről nem tudta kivenni, mi lehet, de a holdfény pont ebben a pillanatban beszökött a koronák között és megvilágította a fehér valamit.
Letért a kitaposott ösvényről, kerülgette a vékony fák törzsét, és az a valami, amit meglátott egyre világosabban kirajzolódott. Egy pillanat múlva már tudta, hogy mit talált és az első gondolata a menekülés volt.
Farkas!
Az állat azonban meg se moccant, pedig ebből a távolságból biztos érezte az illatát. Demio bizonytalanul pár lépést tett előre, szemeit egy pillanatra se véve le az állatról. Hirtelen észrevette, hogy a farkas fehér bundáját egy helyen vörös vér borítja. További tétovázás nélkül a farkashoz ment és fölé hajolt.
Az állat nehezen lélegzett, de még csak rá se nézett a fiúra. Nem nyitotta ki a szemét, csak feküdt ott ernyedten és egyre lassabban vette a levegőt.
Demio nézte a széles, tökéletes négyzet alakú sebet. Igen, mintha valaki azon a helyen kivágta volna a bőrét, ezzel feltárva az izmokat és bordákat.
Odébb, a hátsó lába körül szúrt sebek voltak láthatóak, amelyekben már alvadt volt a vér.
- Istenem – szólt a fiú, egyszerűen nem akarta elhinni, amit lát. Valami megtámadta? Nem. Milyen állat tudná úgy megharapni, hogy a seb szabályos négyzet legyen?
Tétován kinyújtotta a kezét, a farkas nyakára tette, az egyetlen helyre, ahol nem voltak sérülései. Az állat fülei megrezzentek, bágyadtan ránézett egy másodpercre, majd újra lehunyta szemét.
Vagy talán nem is farkas?
Hiszen egy farkas inkább megtámadta volna… Talán kutya? Már sok kutyát látott, akik farkasra hasonlítottak, lehet, hogy ez is valami keverék… Mert ezen a vidéken szinte lehetetlen volt farkasba botlani, ráadásul fehérbe…
Egyik karját az állat nyaka alá csúsztatta, másik kezével megragadta a csípőjénél. Képtelen volt itt hagyni, hogy itt pusztuljon el, vagy valami rátámadjon.
Nagy nehezen felemelte a kutyát-aki-farkasszerű, és tett két bizonytalan lépést előre. Mennyi lehet a súlya? Hetven kiló?! Lehet, hogy még annál is több…
Sétált egy darabig, de végül muszáj volt ismét a földre tenni az állatot, hogy egy pillanatra megpihenjen. Nem volt egy puhány fickó, de ez a teremtmény tényleg nagyon nehéz volt. Újra felemelte, elérte a kitaposott ösvényt, és ott óvatosan letette a földre. És aztán időnként megpihenve haladt, míg el nem érte a verandát, ahol letette az épphogy lélegző kutyát.
Gyorsan bement a házba valami lavórért és pár törülközőért. Muszáj volt lemosni azokat a sebeket, mert félt, hogy elfertőződnek.
Az udvarra érve a lavórral elszaladt a kúthoz, ahol gyorsan megtöltötte vízzel. Letette a tálat az állat mellé és lassan elkezdte mosdatni, folyamatosan nyugtatgatva, simogatva a fejét.

Egy órával korábban kelt fel, mint ahogy kellett volna. Le akarta ellenőrizni, mi van a kutyával, akit tegnap megmentett és valahogy el kell dugnia az apja elől. Biztos, hogy nem lenne valami elégedett, ha a verandára kilépve egy hatalmas farkasszerű valami várna rá.
Kapkodva felöltözött, a fésűvel egy párszor beleszántott a hajába. Már annyiszor megígérte magának, hogy levágatja, hogy ezzel is elejét vegye a beszólásoknak, de Sentis hallani sem akart róla. Összekötötte egy szalaggal, felkapta a cipőit, majd leszaladt a nyikorgó, öreg lépcsőkön és szinte kiesett a bejárati ajtón.
Az állat ugyanazon a helyen feküdt, ahova éjjel letette. Nehézkesen felemelte a fejét és átható kék szemével ránézett.
- Hé – szólt halkan, lépésenként közeledve hozzá, ennek ellenére azért félt, hogy rátámad majd. A kutya csak nagyot sóhajtott, utána fejét letette a veranda durva fájára, de egy közben egy pillanatra se vette le a tekintetét a fiúról. Demio, kicsit magabiztosabban közelebb ment, leguggolt és megnézte a rögtönzött kötszereket, amiket tegnap rátett. Kinyújtotta a kezét és óvatosan megérintette. Az állat folyamatosan követte őt, megdöbbentően kék szemeivel, mintha félne bízni a férfiban, de aztán hirtelen elkezdte csóválni a farkát.
A vörös hajú elmosolyodott és megnyugodva leült a kutya mellé. – Ki bántott ennyire, hm? – sóhajtott fel együtt érzően. Mindig is imádta az állatokat, de most, hogy a kutyát sikerült megmentenie, úgy érezte, mintha kötelék lenne közöttük.
Az állat mélyet sóhajtott, farkát hátsó lábai közé húzta és fáradtan lehunyta a szemeit. – Át kellene vinnem téged innen – gondolkodott hangosan a fiú, azon tűnődve, hova tehetné úgy, hogy az apja ne vegye észre, amikor hirtelen beugrott neki. A spájz! Igazából nem volt spájznak nevezhető, mert soha nem tartottak benne ételt, egyszerűen egy helyiség volt, ami kamrát imitált. – És biztos éhes és szomjas is vagy – harapott az ajkába, majd felállt és a házba ment. Minden szekrényt és fiókot átnézett a konyhában, de egyedül kását, kenyeret és tojást talált. Mindig a városban evett, vagy néha az öreg Mazhar hozott neki valamilyen szendvicset, így aztán nem nagyon törődött azzal, hogy milyen étel van otthon.
Nos, a kutyának meg kell elégednie a kásával, később talán majd vesz neki valamilyen húst a hentesnél.

Lefektette a kutyát egy plédre, mellét tett egy fazekat tele kásával és egy tálat vízzel. Szeretettel megsimogatta a fejét, majd felállt.
- Később kitalálok majd neked valamilyen nevet – mondta széles mosollyal az arcán, elfordult és kilépett az apró helyiségből. Ideje volt dolgozni menni.


Folyt. köv.

Oldal:   <<        >>  

 9.5 - 26 votes 

Hozzászólás

Haruka
01 nov : 18:27
Válasz erre
Kíváncsiság felkeltő kezdet! Az a fehér bunda biztosan gyönyörű csak egyben nagyon feltűnő is ,ami egy ilyen városban még gondot okoz majd.
Köszi a fordítást, várom a folytatását!
Fairy
05 nov : 08:47
Válasz erre
Örülök, hogy felkeltette a kíváncsiságod a rész. Remélem nem fogsz majd csalódni. Igen, szegény farkasnak megvan a maga baja.
Köszönöm, hogy elolvastad és, hogy írtál.
Kirkadu
01 nov : 20:18
Válasz erre
Imádom a farkasos történeteket, szerintem ezt is szeretni fogom. Jó kezdet. Kíváncsi vagyok hogy ki támadhatta meg a farkast. Nem tűnik olyan könnyen "megközelíthetőnek". Köszönöm az első fejezetet, izgatottan várom a fejleményeket. <3
Fairy
05 nov : 09:31
Válasz erre
Köszönöm, hogy elolvastad és, hogy írtál. Én is imádom a farkasokat és a farkasos történeteket.
Remélem a folytatás is tetszeni fog neked.
Ai
01 nov : 20:42
Válasz erre
Igazán tetszik, és én is imádom a farkasos történeteket. Nagyon remélem, hogy hamar olvashatom a folytatást. Kíváncsi vagyok mi fog történni a szereplőkkel. Köszönöm szépen ::D
Fairy
05 nov : 09:32
Válasz erre
Köszönöm, hogy elolvastad és, hogy írtál. Örülök, hogy nem csak én szeretem a farkasokat és bízom benne, hogy a folytatás sem okoz majd csalódást.
Annmary
02 nov : 21:15
Válasz erre
Érdekesen indul,várom a folytatást
Fairy
05 nov : 09:33
Válasz erre
Köszönöm, hogy elolvastad és, hogy írtál. Remélem tetszeni fog a folytatás.
Blackfield
08 nov : 00:15
Válasz erre
Borzasztó lehet az iszákos, agresszív apa - vagy bárki a családban. Szegény srác, aránylag jól tűri még a dolgokat, de kíváncsi leszek, ha a farkas talpra áll - védelmére kel-e a "gazdájának".
Köszönöm az új történetet, sohasem csalódom az általad választott és fordított művekben!
tryes
adrienn
09 nov : 16:29
Válasz erre
Nagy kutyabarát vagyok, a farkasok pedig nagyon szépek! Ez a szín biztosan szintén a más kategóriába tartozik, ugyanúgy mint a vörös haj.
Kiváncsiságom felkeltetted, várom a többit.
Ezt pedig nagyon szépen köszönöm!
Habek
18 nov : 21:27
Válasz erre
Micsoda történet ! Nagyon érdekesen indul. Az a seb a farkas oldalán...
nagyon kíváncsivá tettél!
Köszönöm a fordítást!
Nagyon várom a folytatást!!!
Haruka
01 jan : 14:37
Válasz erre
Gyanús ez a gyors gyógyulás. És a gazdag idegen még gyanúsabb. Vagy ő a vadász, vagy a farkas "társa". Mindkettő érdekes folytatást ígér. (én mondjuk a az utóbbinak örülnék XD ) Nagyon köszi a folytatást!!!!
junsan18
01 jan : 20:07
Válasz erre
Köszönöm a fordítást, nagyon izgalmasan indul a történet. Szeretem az állatokat, meg a slasht is, így rosszul nem járhatok vele
Habek
04 jan : 20:40
Válasz erre
Köszönöm a fordítást!
Nagyon várom a folytatást!!!
adrienn
04 jan : 21:50
Válasz erre
Ez nem ér! Csak megint egy új szereplő, de semmi esemény.
Ráadásul még semmit nem tudunk.
Kiváncsi vagyok, ki kicsoda, és hogyan tovább!
Köszönöm az új részt!
goldie
04 jan : 22:55
Válasz erre
Van egy észt szerzős regény a Melchior, a patikárius, és nekem teljesen ez ugrott be, ahogy a történet elejét olvastam. Biztos a szerző is ismeri, szerintem. Érdekes történetnek ígérkezik, köszönöm.
Blackfield
13 jan : 23:40
Válasz erre
Ilyen az igazi házőrző - vagy mi. :]
Köszönöm a remek folytatást!
annamaris75
28 febr : 20:09
Válasz erre
Köszönöm a fordítást!
Nagyon várom a folytatást!
amani
28 febr : 22:54
Válasz erre
Sziaaa!

Köszi az új fejit!

Egyre jobb!

Várom a folytit!
Ai
28 febr : 23:22
Válasz erre
Olyan lassan indul be, és annyira kíváncsi vagyok, hogy mi fog kikerekedni belőle... Tudom, hogy a türelmetlenség nem erény, de hát ha így érzek! Köszönöm szépen az új fejezetet és várom a folytatást! ::)
Fairy
29 febr : 07:24
Válasz erre
Köszönöm, hogy elolvastad és, hogy írtál.
Bizony-bizony, tessék csak gyakorolni a türelem erényét. Végül is nem kezdődhet minden történet "durrbeleaközepébe" módon És itt azért lesznek mindenféle titkok és rejtélyek, amiket ki kell nyomoznia Demiónak.
Haruka
01 márc : 18:11
Válasz erre
Milyen kis, bújós farkas lett. Köszi szépen a folytatást. Már nagyon várom milyen új izgalmakat hoz még Demio életébe ez a nagyra nőtt öleb. XD
Fairy
02 márc : 15:36
Válasz erre
Köszönöm, hogy elolvastad és, hogy írtál. Xinus nem mindenkivel ilyen bújós ám. De ez úgyis kiderül
adrienn
02 márc : 14:32
Válasz erre
Ez farkas egyre érdekesebben viselkedik. A gazdi viszont mintha kicsit figyelmetlen lenne.
Az altató vásárlóval mikor találkozunk?
Nagyon kíváncsi vagyok a történetre!
Nagyon köszi az új részt!
Fairy
02 márc : 15:37
Válasz erre
Ha elárulom, nem lesz miért elolvasnod Lesz még itt pár érdekesség.
Köszönöm, hogy elolvastad és, hogy írtál
Habek
02 márc : 20:42
Válasz erre
Köszönöm a fordítást! Nagyon várom már a titkokat és rejtélyeket!
devilgirl2
05 márc : 15:54
Válasz erre
Köszönöm az új fejezetet. alig vàrom màr a többit:):)
gomanhajni
28 márc : 22:00
Válasz erre
Nagyon jó volt várom a folytatást.
lex0222
15 ápr : 16:42
Válasz erre
Érdekesen indul, szeretem a lassan kibontakozó történeteket. Köszönöm, hogy lefordítod nekünk. =)
Hana
04 szept : 20:16
Válasz erre
Rég jártam ere, jó újra mazsolázni a történetekből:) A farkasos sztorikat mindig is nagyon szerettem:) Nagyon jó volna a folytatását olvasni, várom türelemmel:)
Fairy
06 szept : 21:47
Válasz erre
Köszönöm, örülök, hogy tetszik. És lesz folytatása. Amint helyrerázódik a helyzet melóban.
amani
25 dec : 22:33
Válasz erre
Sziaaa!

Megérte várni az új fejire, és kíváncsian várom, hogy hogy alakulnak a dolgok!? Egyébként csak az én hátamon futkos a hideg, ahogy erre a pénzes pacákra gondolok? Valahogy tartok tőle.
Köszi, hogy olvashattam!
Fairy
25 dec : 22:58
Válasz erre
Nagyon örülök, hogy tetszett ez az új fejezet. Megpróbálok hamarabb jönni az új fejezettel, mint amennyit erre kellett várni.
Semmit nem árulok el, de az biztos, hogy lesznek még meglepetések.
Boldog Karácsonyt!
agee
26 dec : 21:19
Válasz erre
Köszönöm az új fejezetet.:)))
Moziboszi50
28 dec : 10:36
Válasz erre
Köszönöm szépen az új részt, és már várom a folytatást. tryes
annamaris75
28 dec : 22:52
Válasz erre
Köszönöm az új részt, és már várom a folytatást!
Tuzvarazs
29 dec : 15:58
Válasz erre
Eddig nem kezdtem bele bele ebbe a történetbe, de most az eddigi fejezeteket egyben elolvastam. Nagyon jó. Olvastatja magát és olvastam volna még!
Köszönöm a kiváló munkát. Várom a folytatást!
Fairy
08 jan : 09:43
Válasz erre
Örülök, hogy rávetted magad az olvasásra és annak is, hogy tetszik a történet. Érdemes lesz még tovább is velük tartani, lesznek még meglepetések.
Köszi, hogy írtál.
adrienn
03 jan : 20:27
Válasz erre
Ez egyre izgibb! A "sötét emberre" egyre kíváncsibb vagyok.
A fiúk pedig kedvesen, felhőtlenül élő napjaik, úgy érzem megvannak számlálva. Nagyon várom, a Hogyan tovább-ot!
Fairy
08 jan : 09:44
Válasz erre
Köszönöm, hogy elolvastad és örülök, hogy tetszik. A "hogyan tovább"-ot pedig nem árulom el
Habek
19 jan : 23:02
Válasz erre
Köszönöm a fordítást!
várom a folytatást!!!
Tuzvarazs
08 máj : 20:07
Válasz erre
Óh. Csöpp malőr. Kíváncsi vagyok a folytatásra! Köszönöm, hogy olvashattam.
Viki33
09 máj : 18:49
Válasz erre
Köszönöm....jó kis történet,alig várom a következő részt
annamaris75
09 máj : 21:53
Válasz erre
Köszönöm a fordítást!
várom a folytatást!!!
Annmary
10 máj : 23:27
Válasz erre
Na ezt vártam már. Olyan régen olvastam, pedig nagyon szeretem. trhi
bbedyy
12 máj : 01:08
Válasz erre
Imádom a farkasokat és kíváncsian vártam mikor jut odáig a történet, hogy emberként is lássuk, és vajon milyen körülmények között fog meg történni, szerencsére egész hamar eljutott eddig a történet fonala. Remélem Demio jól fogja fogadni. Izgatottan várom, hogy fényderüljön a többi rejtélyre is, vajon mitől sérült meg a farkas, vagy kitől. És ki lehet a titokzatos idegen? Mindenesetre bizakodom a happy end-ben.

Köszönöm a fordítást.

Fairy
12 máj : 07:55
Válasz erre
Nagyon köszönöm, hogy elolvastad és, hogy írtál. Lesznek még izgalmak Xinus és Demio körül, amiből majd Sentis és az idegen is kiveszi majd a részét. Ami a happy endet illet... majd meglátod.
Everinnes
12 máj : 11:43
Válasz erre
Szia!
Nagyon vártam, hogy végre kiderüljön. Most már csak amiatt furdalj az oldalam a kíváncsiság, hogy ki is valójában Xinus.
Borzasztóan szeretem ezt a történetet, és köszönöm, hogy fordítod.
Fairy
12 máj : 12:12
Válasz erre
Szia! Köszönöm, hogy olvasod és, hogy írtál. Épp ma fejeztem be egy újabb fejezet fordítását Xd *gonosz csillogás a szemében*
Jönnek ám az izgalmak.
Arietta
12 máj : 20:39
Válasz erre
Szia!
Nagyon tetszett. Elképzeltem ahogy Sentis leesik az ágyról és Xinus ráfekszik Demiora. Jót mosolyogtam rajta. Kíváncsi vagyok az első sokk után mit fog majd csinálni Demio.
Köszi fordítást
Habek
12 máj : 22:34
Válasz erre
Végre felvette az emberi alakját Xinus. Most jönnek csak a bonyodalmak trröhög .
(Írtátok , hogy nem gond ha szólunk a gépelési hibáról. Nem tudom , hogy az e vagy csak nem értem, a végén vissza fele a negyedik mondat vége.)
Köszönöm a fordítást!!! trííí
Fairy
12 máj : 23:03
Válasz erre
Szia!
Köszi, hogy olvastad és, hogy írtál.
És köszi, hogy szóltál a hibáról. Eredetileg másképp írtam és a javításnál bent maradt a plusz szó. Javítottam
Remélem a folytatás is tetszeni fog.
Sayon
14 máj : 11:03
Válasz erre
Igazán érdekes hogy végre emberi formát öltött Xinus=) Nagyon szépen köszönöm a munkád hogy mi is olvashassuk ezt a remek történetet:)
amani
15 máj : 22:22
Válasz erre
Sziaaa!
Imádás van még mindig! És fejem örül ezerrel, hogy végre kiderült, hogy ki is valójában Xinus! trjuppi Már alig várom, a folytit, hogy vajon mi jöhet ezután.
Bár valahol félek is egy picit, mert valahol rossz előérzetem van még mindig Ankorral kapcsolatosan, most meg még inkább, mert valahogy Demionak se szimpi! Remélem hamarosan kiderülnek a dolgok, és most az egyszer nem bánnám, ha téves lenne a megérzésem!
Köszi, hogy olvashattam!
devilgirl2
21 máj : 14:20
Válasz erre
Köszönöm az új részt,màr nagyon vàrtam.:) Végre emberi alakot öltött,de még milyet:D remélem hamarosan jön a folytatás.
Haruka
24 máj : 17:03
Válasz erre
Először is: Kösz, jó volt! Mikor lesz folytatás?
XD
Na jó, igazából ,nagyon tetszett a friss fejezet. Vártam már azt a részt amikor Xinus megmutatja magát. Hát most jól megnézheti ,minden kis porcikáját, már ha nem ájul el a döbbenettől. :b
adrienn
28 máj : 23:09
Válasz erre
Hűha! Először is köszi a meglepit, mert egyszerre két új részt is találtam! Az emberré változás már nagyon esedékes volt, nagyon örülök, hogy egy szexi fiú a farkas. A másik meglepi a tesója a fekete embernek, aki szerintem a fekete farkas.A baj, hogy így valószínűleg Xinusra bukkannak, hiszen megvédte a fiút, a másik farkastól. A harapástól lesz baja szegénynek? Dolgozni, így hogyan fog? Tele vagyok kérdéssel, de majd úgy is kiderül! Nagyon köszi, nagyon izgi!
bbedyy
30 máj : 22:03
Válasz erre
Köszönöm az új fejezetet.
Demio reakciója érthető de a támadás megmentés után remélem már nem akarja kidobni Xinust, bár ki tudja még mit rejteget. Már két titokzatos idegenünk is van, vajon a jó vagy a rossz fiuk tábora erősödik?
Annmary
01 jún : 10:25
Válasz erre
Remélem, hogy összejönnek, nagyon szurkolok. Szeretem a farkasos történeteket. Most, hogy frissítetted, azt hiszem , hogy újból el fogom olvasni a többi részét is. Köszi a folytatást.
Arietta
02 jún : 22:09
Válasz erre
Köszi az új fejezetet. Nagyon tetszett. Kíváncsi vagyok én is Xinus magyarázatára.
mezotystar
04 jún : 17:42
Válasz erre
Köszönöm a fejezeteket, szeretem a átváltozós történeteket.
Tuzvarazs
30 szept : 21:20
Válasz erre
Köszönöm a fejezetet. Nagyon szeretem a farkasos sztorikat!
Érdekes a történet, és olvasás közben felfedeztem egy kicsi nyelvtani hibát: "Lehet, hogy annak a farkasnak a megjelentése idegesítette fel Xinust?" Szerintem a megjelentése helyett megjelenését akartál írni.
Várom a következő részt!
Fairy
30 szept : 21:29
Válasz erre
Köszönöm, hogy elolvastad és nagyon örülök, hogy tetszik a történet.
És nagyon köszönöm, hogy szóltál. Már javítottam is. Tényleg becsúszott a fránya t betű
Habek
30 szept : 22:39
Válasz erre
Köszönöm a fordítást! Nagyon vártam.
adrienn
03 okt : 22:13
Válasz erre
Még egy áldozat? Miért ezt a fiút támadta meg? Lassan nem lakás, hanem kórház lesz az otthonából. Ankor szerepe még mindig homályos.Kik is ezek a hol farkas,hol emberek? Tele vagyok kérdőjelekkel, és egyre jobban izgulok értük!
Nagyon szépen köszi az új részt!
Fairy
04 okt : 07:43
Válasz erre
Megnyugtatlak, hogy mindenre fény derül az utolsó két fejezetben. Mindenre lesz válasz: ki a másik farkas, mit művel Ankor, mi lesz Xinusszal és mi lesz Demio és Sentis kapcsolatával.

Köszönöm, hogy elolvastad és, hogy írtál.
Annmary
06 okt : 09:17
Válasz erre
Olyan nagyon hiányoztak. Én is egyre kíváncsibb vagyok, ugye nem kell sokat várni; trííí
Haruka
09 okt : 19:44
Válasz erre
Hát, most már Demio két kis farkast istápolhat az otthonában.
Ezt azért már nem lesz egyszerű titkolni ,hiszen már Xinus-ra is gyanakodtak.
Köszi szépen a folytatást. most már nagyon kíváncsi vagyok, hogy sebesíti meg a farkaskákat.
amani
15 okt : 21:13
Válasz erre
Sziaaa!

Egyre jobb és jobb. Azért furkássza az oldalamat a kíváncsiság rendesen. Remélem hamarosan kiderül a másik farkas kiléte is, és végre Xinus elárulja a dolgokat Demionak, még, ha ez veszélyes is! Köszi, hogy olvashattam!
Tuzvarazs
31 dec : 15:52
Válasz erre
Szia!

Mmajdnem elbőgtem magam az utolsó pár sornál. Mélyen át tudom érezni, mit érezhetett Demio, hogy Xinus csak úgy otthagyta, hogy fontosabb neki a farkas, mint ő. Főles Sentis árulása után.:(

Ahogy olvastam két pici hibát vettem észre. Az egyik: "Mélyes sóhajtott, ellökte magát az ajtótól és a helység felé indult, ahonnan a hangokat halotta."
A másik: Kezét a fejébe temetve ült az ágyon. - Ez nem inkább fordítva használatos? Fejét a kezébe temetve... Bár lehet, hogy ez csak nekem furcsa. (Nem kötözködés képpen mondom.)

Köszönöm a munkád és várom a folytatást.
Fairy
31 dec : 16:03
Válasz erre
Szia!

Köszönöm, hogy elolvasta és, hogy írtál. Örülök, hogy tetszett a rész, ígérem ki fog minden derülni a fekete farkasról és Xinusékról.

Köszi, hogy szóltál az elírásokról. Javítottam őket.
BUÉK!
mezotystar
01 jan : 10:22
Válasz erre
Köszi a fejezetet, kíváncsi vagyok milyen lesz a másik farkas
kendi
01 jan : 17:37
Válasz erre
Érdekes történet, csupa kérdés és talány. Vajon ki a másik farkas, ki a titokzatos munkaadó, és lesz újra falka? Izgalmas dolgok. Köszönöm!
amani
01 jan : 18:13
Válasz erre
Szia Fairy!

Már nagyon vártam a folytatást! Nem semmi kis feji volt.

Sentisről meg van a véleményem, de "hála" apucinak és a feleség jelöltnek, végre kikerült a képből. Legalábbis remélem, hogy ezek után már nem fog feltűnni a színen.

Xinus meg le se tagadhatná, hogy alfa (volt), és azt hiszem elmondható róla, hogy minden téren az.

Na kíváncsi vagyok, hogy Demio mit fog lépni, Xinus úgy otthagyta, hogy szerintem még pislogni sem volt ideje. Azért örülök, hogy magához tért a másik farkas. Kíváncsi vagyok már rá nagyon.

Köszi, hogy olvashattam!
Fairy
16 jan : 14:24
Válasz erre
Szia!

Nagyon köszönöm, hogy írtál és, hogy tetszett a fejezet. Nem árulok el semmit, mert akkor nem lesz érdekes, de azt megígérhetem, hogy lesz még jó pár meglepetés.
Várlak vissza!
trixi38
03 jan : 20:03
Válasz erre
Hú....nagyon jó kis rész volt köszönöm.Kíváncsi vagyok a másik farkasra és hogy ki bántja őket (olyan mintha kísérleteznének)
már most várom a kövi részt
Fairy
16 jan : 14:25
Válasz erre
Szia!

Köszönöm, hogy olvasod a történetet és nagyon örülök neki, hogy tetszik. Nem mondom meg, mi van a farkasokkal, már nem sok rész van hátra, hamarosan minden kiderül.

Moziboszi50
05 jan : 23:15
Válasz erre
Még olvasnám
Habek
07 jan : 23:17
Válasz erre
Nem csíptem Sentist. Jó hogy kikerült a képből.
Egyuttal pörögtek is az események :V
Kíváncsi vagyok a Bétára és hogy mi lett a falkával.
Köszönöm az új fejezetet!
Fairy
16 jan : 14:26
Válasz erre
Szia-szia!

Nagyon örülök, hogy tetszik a történet, remélem az elkövetkező izgalmas fejeztek is tetszeni fognak. Lesz még itt mindenféle meglepi, annyit elárulhatok.
Köszönöm, hogy írtál.
Haruka
09 jan : 15:59
Válasz erre
Egy picit elmaradtam az olvasással, de most sikerült bepótolni.
Köszi szépen a fordítást, egészen kivirultak a szereplők. Nem sok mindent árulnak el egymásnak, de így sokkal közelebb kerültek egymáshoz. Részben szükségből ,részben mert ... nos előbb utóbb össze kellett gabalyodniuk. :b
Fairy
16 jan : 14:30
Válasz erre
Szia!

Nem baj az, ha elmaradsz, én örülök, hogy egyáltalán olvasod. Nagyon örülök, hogy szereted a srácokat. Remélem a folytatást is élvezni fogod. Annyit elárulhatok, hogy lesz még pár izgalmas esemény.
kagylo
12 jan : 22:22
Válasz erre
Szia! Most fedeztem fel újra, érdemes volt egyben bevárnom s így nekikezdenem. Fehér farkas eléggé feltűnő, még városi környezetben is.
kagylo
12 jan : 23:22
Válasz erre
A csuda vigye el, beindult a képzeletem. Mi történhetett velük? Mármint a farkasokkal. Kísérletezett rajtuk a felbukkant, ismeretlen testvérpáros?
Fairy
16 jan : 14:29
Válasz erre
Szia!

Sajnos nem árulhatom el neked előre, hogy mi történt velük. De azt hiszem, így még nagyobb lelkesedéssel fogod olvasni a folytatást. Remélem azért nem okoz majd csalódást a történet további része.
Köszönöm, hogy olvastad és, hogy írtál.
lian
19 jan : 23:44
Válasz erre
Hú nagyon jó lett alig birtam abbahagyni nagyon várom mi lesz tovább.
Gratula.
Fairy
20 jan : 09:12
Válasz erre
Szia! Nagyon örülök, hogy tetszik a történet. Remélem a folytatást is élvezni fogod.
Köszönöm, hogy elolvastad és, hogy írtál.
Habek
03 febr : 22:04
Válasz erre
Gyanús volt az elejétől Ankor, de hogy kísérletezik a farkasokon... :grrrr
Undorító!!!
Köszönöm az új fejezetet!
Fairy
09 febr : 09:04
Válasz erre
Köszönöm, hogy elolvastad. Remélem az utolsó fejezetnél találkozunk.
Annmary
04 febr : 00:55
Válasz erre
Ez egy váratlan fordulat volt. Most nagyon kíváncsivá tettél. Én szurkolok a Demio Xinus párosért
Fairy
09 febr : 09:05
Válasz erre
Szia! Köszönöm, hogy írtál. Örülök, hogy megszeretted Xinusékat. Azt nem árulom el mi történik még, majd gyere vissza az utolsó fejezetre.
kendi
04 febr : 18:50
Válasz erre
Szegény Demio, remélem sikerül kiszabadítania Sentist (bár nem érdemli meg), és sikerül összehoznia a falkát. Köszönöm!
Fairy
09 febr : 09:05
Válasz erre
Szia! Nem árulok el semmit. Köszönöm, hogy írtál.
Tuzvarazs
07 febr : 22:22
Válasz erre
Hát a végén kellett vennem egy nagy lélegzetet. Az jutott eszembe, hogy azt a k... Brutális tud lenni az emberiség... Miért van az, hogy az ami más, az rögtön ellenséges érzelmeket vált ki az emberek többségéből?
Fairy
09 febr : 09:08
Válasz erre
Szia!
Azt kell mondanom, sajnos a következő fejezet is elég döbbenetes lesz. De nem árulok el semmit, gyere és olvasd majd el.
Köszönöm, hogy elolvastad és, hogy írtál.
shuurei
08 febr : 08:45
Válasz erre
Nagyon köszi az új fejezetet, egyre izgalmasabb. Kíváncsi vagyok mi lesz még itt.
Haruka
08 febr : 14:19
Válasz erre
Egyre több farkaska tűnik fel.
Viszont nem túl rózsás a helyzet. Lehet ,hogy én vagyok túl happy and kedvelő, de remélem, hogy a legújabb szürke farkaskát is sikerül kiszabadítani. Nagyon nem bírom az ilyen trancsírozós kutató orvosokat. Köszi szépen a folytatást!
Fairy
09 febr : 09:08
Válasz erre
Szia!
Nagyon köszönöm, hogy elolvastad és, hogy írtál.
Nem vagyok hajlandó előre elárulni semmit. Majd kiderül minden az utolsó fejezetben.
goldie
09 febr : 00:22
Válasz erre
Köszönöm az új részt. Remélem,a harmadik farks is mgmenekül,sőt még Sentis is, bár ő már nem annyira szimpatikus nekem. A Team Xinus tagja vagyok
Fairy
09 febr : 09:09
Válasz erre
Szia!
Jót nevettem a hozzászólásodon. Csatlakozom hozzád a Team Xinus tagjaként. Xinus egyszerűen imádnivaló
Köszönöm, hogy elolvastad és, hogy írtál.
Moziboszi50
13 febr : 20:13
Válasz erre
Ankor igazi Frankenstein. Sentisnek remélem nem lesz baja. Köszönet az új részért!
adrienn
23 febr : 21:28
Válasz erre
Hát azt hiszem a részről annyi a véleményem, hogy Brrrr!
A hátamon feláll a szőr! Félek! Elengedi és visszarendeli?!
Egy ember élete a zsarolás tárgya, miközben halált igér cserébe? Ez hihetetlen. Ez őrült!
Jajj! Ne haragudj, de nagyon várom,hogy megtudjam mi lesz velük!
Nagyon köszi az új részt! Huhh!
kagylo
24 febr : 15:55
Válasz erre
Keserédes befejezés, ám elvarrt minden szálat. Köszönöm a munkád!
Tuzvarazs
24 febr : 21:23
Válasz erre
Hát nem ilyen befejezést vártam volna, olyan összecsapottnak érzem. Persze ez nem a te hibád. Köszönöm a munkád.
Tényleg vége van?
Fairy
24 febr : 21:36
Válasz erre
Szia!
Sajnos tényleg vége van. Én sem igazán vagyok megelégedve a végével, de ezen nem tudok segíteni
Xinus kárpótol mindenért.
adrienn
24 febr : 22:37
Válasz erre
Szomorú és felkavaró, kétségbeesett befejezés. Nincs lecsengése. Biztos van folytatása.
Nagyon szépen köszönöm.
Fairy
24 febr : 23:13
Válasz erre
Sajnálom, de biztos, hogy nincs folytatása.
kendi
25 febr : 17:07
Válasz erre
Szomorú vége lett. Olyan mintha nem lenne lezárva, és nincsen happy end, bár Demio és Xinus együtt vannak. Köszönöm.
amani
25 febr : 17:49
Válasz erre
Szia Fairy!

Most vettem észre, hogy egy fejit még nem olvastam, de így legalább egyszerre borzongtam át magam az utolsó két fejin. Talán jobb is volt így. Elég brutális volt..

Hát, úgy látszik ezzel a mocsok Ankorral kapcsolatosan igazam volt. Már az első perctől kezdve a hideg rázott tőle. Hát, nem véletlenül. De szerencsére farkaskáink gondoskodtak róla, hogy többet ne tudjon, ilyen elmebeteg dolgokat csinálni.

Sajnáltam azért Sentist, akármilyen szemét is volt Demióval, azért nem ezt érdemelte.

Köszi szépen a fordítást!
usagi
28 febr : 09:59
Válasz erre
Szia. Köszönöm a fordítást. Nem szokványos történet volt. A vège tènyleg kissè durva lett. De ettől függetlenül nekem tetszett. Kösziii
vadocq
06 márc : 18:41
Válasz erre
Köszönöm szépen a fordítást. Érdekes történet volt ,bár úgy tűnt nincs igazán kibontva ,kicsit olyan el sietett volt . Köszönöm,hogy olvashattam
Haruka
11 márc : 13:41
Válasz erre
Szió, kicsit tényleg furi vége volt, de legalább a gonosz megmurdelt. Remélte, hogy több embert ,farkast meg tudnak menteni, de hát ez van. Ez volt megírva! Köszi a fordítást jó kis történet volt!
bbedyy
23 márc : 07:07
Válasz erre
Köszönöm a fordítást! Kár, hogy az író így összecsapta a végét, olyan érzést kelt mintha megunta volna ezért gyorsan befejezte.
Lissa
24 márc : 22:17
Válasz erre
Bevallom őszintén kicsit nyomasztó volt a vége számomra. Nem az a kimondott happy end,hogy finoman fogalmazzak. Maga a történet is egy kicsit nyomasztó volt számomra, nem feltétlenül éreztem át Xinus és Demio szeremét, kicsit olyan volt, mintha még a végétől kezdődne az "igazi" történetük.
De azért tetszett. Az alapkoncepció és már önmagában az, hogy nem egy hagyományos vérfarkasos történet. Teljesen új alapokra helyzete ezt, egy új világba.
Köszönöm a fordítást, érdekes volt olvasni!
kibumi
31 dec : 15:27
Válasz erre
Köszönöm hogy olvashattam. Nagyon tetszett.
GIGIKE
11 márc : 18:59
Válasz erre
Hm, ez érdekes volt. Köszönöm a fordítást.
alena
14 máj : 07:21
Válasz erre
Köszönöm szépen Fairy!
Érdekes volt, kár, hogy az író nem bontotta ki jobban a történetet, de hát ez van.:( A fordításért nagy hála neked.
bab123
08 jún : 15:08
Válasz erre
Köszönöm szépen!
Tetszett, jó történet volt!
Rami
19 júl : 23:56
Válasz erre
Nagyon tetszett. Kedvenceim között vannak az alakváltók. ???? Van mikor felgyosultak az események, ettől függetlenül jó volt. Köszönöm ????
Rami
19 júl : 23:58
Válasz erre
A ? jeleket visszavonom, igazából nem tudom, hogy kerültek oda.
Fairy
20 júl : 11:34
Válasz erre
Még mi se jöttünk rá, mitől van néha ??? Ahol nem kellene.
zsubogar
16 jan : 05:26
Válasz erre
Hát! Egyáltalán nem ilyen végkifejletre számítottam. Bevallom őszintén meglepődtem. Izgalmas sztori volt. Köszönöm a fordítást.
Szaszilla
06 aug : 10:31
Válasz erre
Köszönöm a fordítást!


Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezned. Jelentkezz be, vagy kattints ide a regisztrációhoz